16. De retentieplaat

De retentieplaat komt door middel van een stangetje over de tanden aan het gehemelte vast te zitten. Dit is een alternatief dat gebruikt kan worden in plaats van een retentiedraad.

    Stuur ons een bericht