Patienttevredenheidsonderzoek 2017: Score 8.6, Bron: Roozeboom consulting