Vanaf heden wordt er aan U gevraagd om een medische anamneselijst in te vullen. Dit is van belang omdat vele lichamelijke ziekten en geneesmiddelen invloed kunnen hebben op het voorkomen van problemen met uw gebit en op de uitvoering van het tandheelkundige werk. Als wij op de hoogte zijn van uw medische situatie kunnen we de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Het is daarom belangrijk dat u ook eventuele wijzigingen in uw medische situatie aan ons doorgeeft.
Het ingevulde anamneseformulier wordt veilig gedocumenteerd in het (digitale) patiëntendossier.

Wij danken u voor uw begrip.

...
Lees meer